Koło Łowieckie
nr 43 "SŁONKA"
w KwilczuINFORMACJE i LINKI

Wpisz haslo aby przejsc dalej


Pogoda - Międzychód
AKTUALNOSCI

Na stronie "Ogłoszenia dla członkow koła" w zakładce uchwały walnego zgromadzenia - aktualny blok uchwał - stan na kwiecien 2023 oraz aktualny przydział urzadzeń łowieckich .

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)


zalacznik do informacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) - zgloszenie martwych ptakow


uchwała ZO PZŁ Poznan 2023 dot. zmiany kryteriow selekcji jeleni bykow


uchwała NRŁ nr 582 - nowe zasady selekcji populacyjnej i osobniczej


Informacja dotyczaca uzywania srutu zawierajacego ołow


Zarzad Okręgowy PZŁ w Poznaniu - harmonogram oceny prawidłowości odstrzału sarn kozłów pozyskanych w sezonie 2022/2023. Wykaz pozyskanych kozłów należy przesłać do właściwego nadleśnictwa co najmniej na 5 dni przed terminem oceny. Harmonogram oceny został rowniez zamieszczony na stronie internetowej ZO PZŁ Poznań.


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o postepowaniu w przypadkach podejrzenia "ptasiej grypy"


Okólnik nr 4/2022 dotyczacy szacowania szkod na terenach ogrodzonych


Program redukcji drapieznikow na lata 2022-2023


Pismo GLW w sprawie obowiazku zgłaszania w ewidencji ZIPOD dzików odstrzelonych sanitarnie oraz padłych


Mapa dotychczasowej intensywności zgłoszeń


Instrukcja do programu ZIPOD wersja 2.0 dotyczacego ASF


Komunikat w sprawie redukcji dzików w zwiazku z walka z ASF


ANKIETA


Program redukcji drapieżników 2021-2022


Nowa mapa stref ASF


Sprzatanie Swiata czyli wspólne sprzatanie brzegów Warty


Harmonogram przekazania do oceny trofeów bykow pozyskanych w sezonie 2020-2021 (kliknij żeby pobrac)


INFORMACJA O APLIKACJI MOBILNEJ GIW


Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27.01.2021 o wprowadzeniu programu wczesnego wykrywania ASF


Miedzychód -moje miasto urodziny Jana Webera


Pismo dotyczace dokarmiania zwierzyny w sezonie 2020/2021


Zasady pozyskiwania dzików na obszarach z ASF


Informacja o poleceniu likwidacji eternitu na urzadzeniach łowieckich


zmieniajaca załacznik 2014/709/UE w sprawie srodków kontroli w zakresie zdrowia zwierzat w odniesieniu do afrykańskiego pomoru swiń w niektórych państwach członkowskich. Proszę zwrócić uwagę, że nowo-wyznaczony obszar ochronny (żółty) objał części powiatów: międzychodzkiego, jarocińskiego, wrzesińskiego, słupeckiego, konińskiego (+obszar zagrożenia-niebieska), tureckiego, pleszewskiego (+obszar zagrożenia - niebieski), ostrowskiego, kaliskiego (+obszar zagrożenia-niebieski) oraz krotoszyńskiego. W powiecie grodziskim dodatkowo - obszar zagrożenia.
POWIAT MIĘDZYCHODZKI część gminy Kwilcz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24, część gminy Międzychód położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 24 w powiecie międzychodzki W załaczeniu mapka ze strony GIW.

Lek.wet. Anna Buczko -PLW w Międzychodzie
PLW w Międzychodzie


Mapka ASF link


Decyzja UE w sprawie ASF link


Informacja o wynikach gospodarki łowieckiej i pozyskaniu zwierzyny w sezonie 2019/2020 oraz szkody na dzień 20 maja 2020 wraz z lista nowo przyjętych stażystów, Król LisiarzyNadzór Weterynaryjny - Informacja


Mapa zasiegu ASF

Ulotka Zarzadu Głownego PZŁ dot. ASFPrezydent podpisał ustawę przedłużajaca kadencyjnosć organów PZŁ!!!

17 kwietnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Artykuł 22 ustawy przedłuża kadencyjność organów PZŁ: TREŚĆ ART.22.: W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) po art. 33d dodaje się art. 33e w brzmieniu: „Art. 33e. 1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. 2. Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, o których mowa w ust. 1.”
-->

FOTORELACJE

kol. Zbigniew Harbul w łowisku


Polowanie na gołebie
100 urodziny kol.Jana Webera
Szop pracz pozyskany przez kol. Wiesława Fiszera
Fazy Księżyca na www.lowiecki.pl
Przepisy i druki dotyczace łowiectwa


Słonka zwyczajna - opis na Wikipedia.pl